กลุ่มบริษัท ออฟติมอล และ แบรนด์ แคร์เธอ จัดทำหน้ากาก Face shield และ แอลกอฮอล์สเปรย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท ออฟติมอล และ ผลิตภัณฑ์ แอลกอฮอล์สเปรย์ แบรนด์ แคร์เธอ ร่วมกันจัดทำหน้ากาก Face shield เพื่อบริจาคให้กับสถานพยาบาล ได้นำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน รวมถึงมอบให้โรงพยาบาลสงฆ์

นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหน้ากาก Face shield ผลิตภัณฑ์ แอลกอฮอล์สเปรย์ แบรนด์ แคร์เธอ ให้กับ นายจักรชินบุษย์ ชื่นอารมณ์ (ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายใน จังหวัดนครปฐม) ถวายต่อให้กับพระสงฆ์ วัดในเขตจังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในการป้องกันจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท ออฟติมอล และ ผลิตภัณฑ์ แอลกอฮอล์สเปรย์ แบรนด์ แคร์เธอ ขอส่งกำลังใจไปยัง แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ สำคัญในช่วงสถานการณ์เช่นนี้

เราจะผ่านสถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน