การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบตราสัญลักษณ์ SHA ส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดภัยในยุค New Normal

ข่าวสารภาครัฐ สถานที่พัก-ท่องเที่ยว