คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าอันดับที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่
นายณัฐพล ทองใบ
นายพงษ์สิทธิ์ ร้องเก็ต
นายอดุลวิทย์ บุญธิมา
เข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพีวิชาการปี 2562 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 38 ทีม จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • มหาวิทยาลัยพะเยา