“คิง ไว ประกันภัย” จับมือพันธมิตร เร่งขยายฐานอู่คู่สัญญา ยกระดับการให้บริการ “ประกันภัยรถยนต์”

5 พฤศจิกายน 2562, บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดงาน “คิง ไว ประกันภัย” เคลมไว จริงใจ ซ่อมได้ เปิดโอกาสให้อู่ซ่อมรถยนต์ทั้งที่เป็นคู่สัญญาเดิมและคู่สัญญาใหม่เกือบ 50 อู่ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ให้บริการสินไหมและฝ่ายตัวแทนขายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการบริการให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของคิงไวประกันภัย ทั้งในเรื่องการเพิ่มปริมาณอู่คู่สัญญาให้ครอบคลุมหลายพื้นที่ การรักษามาตรฐานกาบริการของอู่สัญญา และความสะดวกสบายของลูกค้าในการค้นหา,ตรวจสอบคุณภาพและติดตามความคืบหน้างานซ่อมของอู่คู่สัญญาผ่านระบบออนไลน์

ซึ่งภายในงานนี้ บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท วีแคนฟิกซ์ จำกัด ทำการเชื่อมต่อระบบกับ www.wecanfix.co.th เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือกรมธรรม์คิงไวประกันภัยรถยนต์ทุกท่าน สามารถค้นหาอู่คู่สัญญาผ่านตัวกรองที่หลากหลาย เช่น อู่คู่สัญญาใกล้ตัว อู่คู่สัญญายอดนิยม หรืออู่คู่สัญญาที่เปิดรับรถ 24 ชั่วโมง และยังสามารถติดตามความคืบหน้างานซ่อมผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วย

(จากซ้าย) คุณโชคชัย พิพัฒน์นภาพร ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน, คุณเชน ชไนเดอร์ ผู้จัดการทั่วไป, คุณสมนึก วชิรอาภาลัย ผู้จัดการฝ่ายสินไหมของ คิง ไว ประกันภัย, คุณสุรภูมิ ก้าวสัมพันธ์ ผู้ก่อตั้ง และคุณพรนิรันด์ เลิศธีรพงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งซ่อมได้ดอทคอม

นอกจากนี้นายโชคชัย พิพัฒน์นภาพร ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน ได้เปิดเผยว่า “นโยบายของบริษัทในอดีตจะเน้น Commercial Line แต่ปัจจุบันหันมาจับตลาด Personal Line ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัดส่วนใหญ่ในตลาดนี้คือ ประกันภัยรถยนต์ ในปีที่ผ่านมา เฉพาะเบี้ยประกันภัยรถยต์มีมูลค่าเกือบ 140,000 ล้านบาท ของตลาด Personal Line ทั้งหมด 240,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นเกือบร้อยละ 60 และยังมีอัตตราเติบโตร้อยละ 7-8 ต่อปี ทางคิงไวประกันภัยจึงเตรียมแผนที่จะเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดส่วนนี้ด้วย ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นในบริการหลังการขายจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า”

ด้านฝ่ายสินไหม นำโดยนายสมนึก วชิรอาภาลัย ได้ใช้โอกาสในวันนี้แนะนำทีมงานสินไหม พร้อมอธิบายขั้นตอนการประสานงานเคลมจากทางอู่ซึ่งจะใช้ระบบ E-Claim และในช่วงท้ายเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากตัวแทนอู่ที่ดำเนินธุรกิจกับ คิง ไว ประกันภัย ประกอบด้วย อู่ ส.วัฒนยนต์, อู่สุนทรการช่าง และอู่พรีเมียร์ ซึ่งล้วนแต่เป็นอู่ใหญ่และมีชื่อเสียง ต่างก็เห็นตรงกันว่า คิง ไว ประกันภัย มีชื่อเสียงโดดเด่นในหมู่ผู้ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถในเรื่อง จ่ายเงินตรงเวลา ตอบเคลมเร็ว งานสะดวก เพราะคุยคนเดียวครบจบทั้งกระบวนการได้เลย

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 “Single Rate” ของคิง ไว ประกันภัย (KWI) มีจุดเด่นที่รับประกันภัยอายุรถยนต์สูงสุดถึง 15 ปี สนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มได้ที่สายด่วน Special Projects +66 61 281 9918

  • รัตติ ศรีสัจจัง
%d bloggers like this: