ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “Prime Fertility Center ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 และ ISO 15190″

“Prime Fertility Center” ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 และ ISO 15190

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 หมายเลขทะเบียน 4241/63 ในส่วนของห้องปฏิบัติการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบการบริการที่มีมาตรฐานสูงสุด ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของทีมงานและคณะผู้บริหาร

ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003

ISO มาจากคำว่า International Standards Organization เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้วัดคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับในประเทศไทย จะมีสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ มีหน้าที่ด้านการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้บริการ และให้การรับรองระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยมาตรฐาน ISO ที่ Prime Fertility Center นำมาใช้ในการพัฒนางานและได้รับรองคุณภาพ ได้แก่

ISO 15189: 2012 (Medical Laboratories – Requirements for quality and competence) เป็นมาตรฐานการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ ซึ่งเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และใน พ.ศ.2556 ปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น ISO 15189: 2012 ซึ่งเมื่อได้การรับรองแล้ว ส่งผลให้ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ แก่ผู้ใช้บริการ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตั้งแต่การเก็บสิ่งส่งตรวจจนได้รับผลการตรวจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากผลการทดสอบของรายการที่ผ่านการรับรองจะเป็นที่ยอมรับทั่วโลก (One Test One Standard Accepted Everywhere)

ISO 15190: 2003 (Medical Laboratories – Requirements for safety) เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 มาตรฐานสากลนี้จะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

นายแพทย์พูนเกียรติ ปัญญามิตร สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการทางการแพทย์ เปิดเผยว่า “ทีมงาน Prime Fertility Center มีความภูมิใจอย่างมากที่ได้รับมาตรฐาน ISO 15189, ISO 15190 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอขอบคุณความพยายาม และความใส่ใจของทีมงานทุกคนโดยเฉพาะ ทีมนักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนและนักเทคนิคการแพทย์ของคลินิก ทำให้ทางเราได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างรวดเร็ว ทีมงานทุกคนต้องผ่านการอบรม และฝึกฝนอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานนี้ เป็นการแสดงให้ผู้รับบริการของคลินิก มั่นใจในคุณภาพ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และการดูแลคนไข้ของเราอย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ เป็นสถานพยาบาลชั้นนำ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการรักษาภาวะมีบุตรยากแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ แบบ Stand-alone (อยู่นอกโรงพยาบาล) ที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลตามมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ JCI (Joint Commission International) ในโปรแกรม Ambulatory Care เมื่อเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2562 ซึ่งนับว่าเป็นแห่งที่ 3 ของประเทศไทยและเป็นแห่งที่ 6 ของโลก ที่ได้รับรองมาตรฐานนี้

“Prime Fertility Clinic ให้การบริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ เรามีผลงานที่ดี ได้รับการยอมรับจากคนไข้ที่มาใช้บริการอย่างมาก การได้รับมาตรฐาน ISO เพิ่มเติมจาก JCI ที่เราได้รับมาแล้วนั้น เป็นการตอกย้ำถึงความตั้งใจ และประสิทธิภาพของทีมงานทุกคน ที่จะช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการทุกคนให้ประสบความสำเร็จและพึงพอใจที่สุดในราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ “PRIME จะเป็นศูนย์บริการผู้มีบุตรยากที่ผู้รับบริการพึงพอใจที่สุด และเป็นคลินิกชั้นนำที่ได้รับมาตรฐานในระดับนานาชาติ” พร้อมด้วยการบริการและการรักษาในมาตรฐานระดับสูง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ” นายแพทย์พูนเกียรติ กล่าวทิ้งท้าย

เกี่ยวกับ บริษัท ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากภายใต้ชื่อ ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2561 ตั้งอยู่บนชั้น 22 ของอาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ไม่เพียงแต่การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น การฉีดเชื้อผสมเทียม (IUI) การทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) การตรวจวิเคราะห์เชื้ออสุจิ การตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อน การฝากไข่แช่แข็ง ทางคลินิกฯ ยังมีบริการให้คำปรึกษาเพื่อการวางแผนครอบครัว รวมทั้งปัญหาสุขภาพของผู้หญิง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ตามอายุของผู้หญิงที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

โดยดำเนินงานตามพันธกิจว่าด้วยการเป็นผู้ให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งช่วยเหลือให้ผู้รับบริการได้บุตรอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หากท่านใดกำลังประสบปัญหาเรื่องของการมีบุตรยาก สามารถโทรนัดหมายเพื่อขอคำปรึกษากับทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-029-1418, 02-029-1419, 062-648-8866 และท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องทางต่าง ๆ ของคลินิกได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/primefertilitycenter/
Website: https://www.primefertilitycenter.com

  • Phirada Marketing Team
%d bloggers like this: