พัฒนาศักยภาพคนลำพูน เพิ่มทักษะผู้ประกอบอาหารไทย รับฤดูกาลท่องเที่ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน