“ม.พะเยา เข้าร่วม ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากกว่า 100 สาขา”

ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษาในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการตัดสินใจ ที่จะเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่ตนเองชอบ ยิ่งเป็นสถาบันที่มีคุณภาพ มีหลักสูตรที่น่าสนใจ การันตีว่าจบแล้วมีงานทำ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต จึงเป็นโจทย์สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่จะตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษา ในระดับอุดมศึกษาต่อไป วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 24” โดยมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมมากกว่า 60สถาบัน เพื่อทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของทุนการศึกษา การเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการก้าวเข้าสู่รั่วมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2563 นี้
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการจัดบูทนิทรรศการในครั้งนี้ นำเอาหลักสูตรที่เปิดสอนมากกว่า 100 สาขา ประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และให้ข้อมูลกับนักเรียนด้วยว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่ละรอบโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการ รับตรง 10 % ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ (GPA) 2.00 ขึ้นไป สามารถสมัครแล้วเลือกสาขา/คณะ ที่ชอบมากกว่า 80 สาขา สมัครผ่านครูแนะแนวโรงเรียน ซึ่งเราจะให้สิทธิ์ในการพิจารณาจากครูแนะแนว และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถให้นักเรียนได้เลือกสาขา วิชา คณะ ตามความตั้งใจของนักเรียนอีกด้วย”
ซึ่งในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นี้ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อรอบแรก และ เปิดรับสมัครในโครงการต่างๆอีกมากมาย สนใจและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 05 4466 666 ต่อ1270-1273 งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หรือที่ http://admission.up.ac.th/62/ ผู้ปกครองหรือ นักเรียนที่สนใจสามารถคลิกเข้าดูรายละเอียดตามลิงค์ที่ให้ไว้ได้

  • มหาวิทยาลัยพะเยา