รพ.ราชวิถี จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 31 ในหัวข้อ “Sustainable Health and Well-Being : สุขภาพดี (ราช)วิถียั่งยืน”

โรงพยาบาลราชวิถี จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 31 ในหัวข้อ “Sustainable Health and Well-Being : สุขภาพดี (ราช)วิถียั่งยืน” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข นำเสนอผลการศึกษาวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีการเสวนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าของสหวิชาชีพต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “Right Patient, Right ER” The Sustainability of Emergency Care System in Thailand , การพยาบาลนวัตกรรมการบริการสุขภาพเพื่อความยั่งยืน , มณีเวช ศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพแบบพอเพียง , รู้เท่าทันมะเร็งลำไส้ใหญ่ , กัญชาทางการแพทย์ เป็นต้น

โดยผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ จะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CME CNEU และ CMET) ทั้งนี้งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนที่ http://www.rajavithi.go.th/rj/meeting63

  • ปฐมพงษ์ แสนวันนา
%d bloggers like this: