ระบบการจัดการน้ำเพื่อภัยแล้ง “เกาะขันธ์จัดการตนเอง” ตำบลต้นแบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์