วิทยาลัยดุสิตธานี “ตระหนักถึงความปลอดภัย”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และสังคมส่วนรวม วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์  พฤกษ์สถาพร (ที่ 1 จากซ้าย) รักษาการอธิการบดี นำทีมเข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมบริเวณทุกส่วนของวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นบริเวณภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน ห้องประชุม ไปจนถึงบริเวณภายนอก เพื่อเป็นการหยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ปิดดำเนินการเป็นการชั่วคราวโดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยให้มีมาตรการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษา และปรับระบบวิธีการทำงานให้บุคลากรของวิทยาลัยปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์เป็นหลักในที่พักของตน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางและการรวมกลุ่มกันในสถาบัน  ซึ่งคณาจารย์จะดำเนินการในเรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในทุกรายวิชา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์  02 361 7811-3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th

หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th