วีรศักดิ์ เดินหน้าผลักดันโครงการ“จันทบุรี: นครอัญมณี” จัดเทศกาลพลอยและเครื่องประดับนานาชาติ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบ GIT ลงพื้นที่เตรียมการจัดเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 ตอกย้ำฐานะ“นครอัญมณีโลก” ตั้งเป้ายอดการค้าเพิ่มกว่า 27 ล้านบาท และผู้ชมงานกว่า 15,000 คน ปูพรมสร้างสีสันการค้าจันทบุรีคึกคักรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ มอบหมายให้ นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน และทีมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดจันทบุรี และภาคเอกชนในจังหวัดจันทบุรี และหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า รวมทั้งความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ โดยเร่งประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี เกี่ยวกับการประมูลพลอย และการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีมาตรฐาน และสามารถเลือกซื้อได้อย่างมั่นใจสมกับความเป็น “นครอัญมณี” พร้อมเร่งประสานความร่วมมือในการจัดทริปท่องเที่ยวเชิงอัญมณี และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้กับผู้ที่สนใจและเข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีในครั้งนี้เป็นพิเศษ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายสำคัญที่จะเร่งผลักดัน และสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมถึงมาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถของไทย โดยโครงการพัฒนาศักยภาพจันทบุรีสู่ “นครอัญมณี” ถือว่าตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐอย่างชัดเจน เนื่องจากสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าสำคัญที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศสูงเป็นอันดับ 3 รองจากยานยนต์ และคอมพิวเตอร์ เมื่อรวมกับมูลค่าการค้าภายในประเทศแล้ว อุตสาหกรรมนี้ก่อให้เกิดเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศถึงปีละ 1 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 6% และก่อให้เกิดการจ้างแรงงานมากกว่า 7 แสนคน โดยเฉพาะจังหวัด “จันทบุรี” ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตและค้าขายพลอยสีที่สำคัญของโลก
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็น “นครอัญมณี” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีให้สามารถแข่งขันได้และมีความสามารถเพียงพอต่อการขยายตลาดสู่สากล เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก โดยกำหนดจัดเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019” ภายใต้แนวคิด “Power of Gemstones and Jewelry” ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2562 เป็นครั้งแรก โดยจัดงานในรัศมี 1 กิโลเมตร ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี, เคพี จิวเวลลี่เซ็นเตอร์, ตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์และ OTOP Lifestyle โดยตั้งเป้าว่า การจัดงานครั้งนี้จะมีมูลค่าการซื้อขายสินค้าและการท่องเที่ยว ในอย่างน้อย 27 ล้านบาท และมีผู้เข้าชมงานประมาณ 15,000 คน ตลอดการจัดงาน
——————————————————————
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ติดต่อ: นางสาวไพรำ วิทยาคม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 02-634-4999 ต่อ 637 อีเมล์: wpairam@git.or.th

  • พัชราภรณ์
%d bloggers like this: