สัมมนาฟรี เรียนนอก งบไทยๆ เรียนต่างประเทศอย่างไรในงบจำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนนอก งบไทยๆ เรียนต่างประเทศอย่างไรในงบจำกัด เข้าฟัง ฟรี
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
เวลา 12.00 – 17.00 น.
สถานที่ สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนเพชรบุรี
กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ 08 6305-5259, 08 1655-7044, 08 1934-9695 หรือไลน์ไอดี studywizbkk และ studywiz

ตารางสัมมนา
13.00 – 13.20 เรียนมหาวิทยาลัยใน Russell Group ในสหราชอาณาจักรไม่แพงอย่างที่คิด
โดย Queens University of Belfast
13.30 – 13.50 ไม่มีวุฒิม.6 จะไปทางไหนดี GED, High School Completion, Foundation, Pathway
14.00 – 14.20 เรียนวิศวะ บริหาร ภาคภาษาอังกฤษที่ Zhejiang University of Technology
โดยอ. Zhou Wenhua, Director of International College
14.30 – 14.50 เรียนแพทย์ต่างประเทศที่ไหนดีที่มาตรฐานดี แพทยสภาไทยรับรองและค่าใช้จ่ายไม่สูง
15.00 – 15.20 เรียนการจัดการหลักสูตรอินเตอร์ที่ Dongbei University of Finance and Economics
โดยอ. Poppy Wu
15.30 – 15.50 ทุนระดับปริญญาตรีในอเมริกาในเครือ State University of New York
16.00 – 17.00 Q&A