สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกทักษะ สาขาการประยุกต์ใช้ smart relay ในระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พัฒนาทักษะกำลังแรงงานจังหวัดลำพูน ให้มีความสามารถสูง รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า ตอบสนองความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ สาขา การประยุกต์ใช้ smart relay ในระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร ทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน -14 ธันวาคม 2562 ณ อาคารช่างควบคุมและซ่อมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการและผู้รับเหมาอิสระเพื่อเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและรับรองความรู้ความสามารถต่อไป

  • สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
%d bloggers like this: