หลักสูตรกฎหมายและข้อบังคับสากลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมเพื่อกลยุทธ์การแข่งขันสำหรับธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร “กฎหมายและข้อบังคับสากลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมเพื่อกลยุทธ์การแข่งขันสำหรับธุรกิจ” โดยวิทยากรรับเชิญจากต่างประเทศ Prof. Gordon Robertson, University of Queensland, Australia ระหว่างวันที่ 23-24 เม.ย. 62 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ
สมัครออนไลน์ได้ที่ >> https://goo.gl/qvGb8c
ค่าใช้จ่าย 7,500 บาท/ท่าน (2 วัน)
รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่ง
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0858333454

  • : วาราดา จินดาอินทร์