หลักสูตร “AI สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

AI เป็นเทคโนโลยีที่น่าทึ่งและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการนำมาใช้งานเพื่อพัฒนาองค์กรในยุคนี้

สำหรับผู้ที่เป็นผู้นำด้าน AI หรือองค์กรที่สามารถนำเอา AI เข้ามาประยุกต์ใช้งานในเชิงรุกกับธุรกิจก่อนนั้นได้เปรียบคู่แข่งเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้ AI มีประโยชน์กับธุรกิจในรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า ธุรกิจบริการ ซึ่งอยู่ใกล้ตัวเรามากมาย AI คืออะไร มีความสำคัญต่อโรงแรมอย่างไร AI สามารถใช้เพื่อทดแทนพนักงานได้หรือไม่ โรงแรมควรลงทุน กับ AI หรือไม่

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญในวิวัฒนาการในยุคนี้ จึงได้จัด “หลักสูตร AI สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท” นี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้เปิดสอนในวันที่ 25-26 มกราคม 2563
การเรียนรู้และได้รับคำแนะนำแนวทางโดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด สำหรับเนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จัก AI อย่างลึกซึ้งว่าคืออะไร -AI มีกี่รูปแบบกี่ประเภท -Algorithms คืออะไร -ความสามารถของ AI ในด้านต่าง ๆ -ผลลัพธ์ของโรงแรมที่ใช้และไม่ใช้ AI -AI สามารถทดแทนตำแหน่งงานไหนในโรงแรมได้หรือไม่ -กฎหมายเกี่ยวกับ AI ในประเทศไทย -AI กับ OTA และAI กับ PMS ฯลฯ
ฝึกสอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณณรรฐ ตีระแพทย์ Group General Manager and Business Developing Director ของ L.S. Hotels & Resorts Group และเจ้าของ Facebook page “ความรู้รอบโรงแรม” หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก พนักงานระดับปฏิบัติการ บุคลากรในธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจและต้องการประกอบธุรกิจด้านไมซ์ บุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจออแกไนเซอร์ โดยจัดให้มีการอบรมทั้งหมด 2 วัน ในวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ค่าใช้จ่ายในการอบรม 9,900 บาทต่อท่าน (ราคานี้พร้อมอาหารว่าง อาหารกลางวัน) www.dtc.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-72 หรืออีเมล training@dtc.ac.th เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

  • : Dusit Thani College