หอศิลป์ S.A.C. ร่วมมือกับมูลนิธิ Arts4Changes จัดนิทรรศการ “Finding Light” เปิดพื้นที่ศิลปะแก่ผู้ด้อยโอกาส สู่การเป็นศิลปินรุ่นเยาว์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ (S.A.C.) ร่วมกับ มูลนิธิ Arts4Changes จัดแสดงนิทรรศการสุดพิเศษ “Finding Light” ผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ที่เข้ามาจัดแสดงนิทรรศการและให้คำปรึกษาแก่เยาวชนทั้งกลุ่มและเดี่ยวที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ที่ได้รับความช่วยเหลือ เปิดโอกาสให้พวกเขาก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินและได้แสดงผลงานในนิทรรศการ พร้อมกับศิลปินรุ่นพี่ โดยนิทรรศการครั้งนี้จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ณ อาคาร Gallery ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ โดยในวันดังกล่าว จะมีการจัดงานพิธีเปิดนิทรรศการ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

นิทรรศการ “Finding Light” จัดแสดงผลงานจากศิลปินหญิงรุ่นเยาว์ ทั้งแบบผลงานกลุ่มและผลงานเดี่ยว ซึ่งศิลปินเหล่านี้เคยเป็นเยาวชนที่เคยตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์มาก่อนและได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ นิทรรศการครั้งนี้เอง จึงเปรียบเสมือนการร่วมกันค้นหาผ่านความยากลำบากเพื่อไปสู่แสงสว่าง บนหนทางการต่อสู้ และความสำเร็จที่เยาวสตรีเหล่านี้ได้ก้าวผ่านไปสู่พื้นที่ปลอดภัยและการปลอบประโลม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของมูลนิธิ Arts4Changes ที่ได้จัดแสดงผลผลิตจากศิลปินรุ่นเยาว์ที่มาจากการฝึกสอนแล้ว ยังมีศิลปินที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยสร้างสรรค์และให้คำปรึกษากับเด็กๆ ในฐานะของส่วนหนึ่งของมูลนิธิ ซึ่ง Arts4Changes เป็นองค์กรเพื่อการกุศลและพัฒนาเอกชน สามารถใช้ในการฝึกอบรมและจัดหาเงินทุนให้กับผู้ที่ร่วมสนับสนุนเพื่อที่จะเป็นศิลปินและสนับสนุนผู้ที่เป็นที่ปรึกษาอีกด้วย

นิทรรศการ “Finding Light” จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร Gallery ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป ณ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sacbangkok หรือ โทร. +662 258 5580 ต่อ 401

  • charun