แม็คกรุ๊ปให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร (คนที่ 5จากซ้าย ) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคุณสุณี เสรีภาณุ (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกายและสินค้าไลฟ์สไตล์ ต้อนรับคณะ ASEAN Women Entrepreneurs Network ในการเข้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายดำเนินธุรกิจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ตึกแม็ค ดีไซน์เซ็นเตอร์ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)