โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Flexsim Healthcare

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Flexsim Healthcare

วันที่ 24-27 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Flexsim Healthcare ภายใต้งบยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.0 ที่ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.คณน สุจารี หัวหน้าผู้ดำเนินงานโครงการและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั้งราชมงคลและราชภัฏ มากกว่า 10 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ และได้เกียรติจากคุณ เดวิด ชาน CEO ของ Flexsim ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บินตรงจากสิงคโปร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายด้วยตัวเอง