โฮมโปร นำโครงการ “เถ้าแก่น้อย” คว้ารางวัล Thailand HR Innovation Award 2019 ระดับ Gold Award

ข่าวประชาสัมพันธ์

โฮมโปร นำโครงการ “เถ้าแก่น้อย” คว้ารางวัล Thailand HR Innovation Award 2019 ระดับ Gold Award

นายอภิชาติ สระทอง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานพัฒนาและฝึกอบรม กลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับรางวัล นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2562 (Thailand HR Innovation Award 2019) ระดับ Gold Award จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จากที่โฮมโปร จัดตั้งโครงการ “เถ้าแก่น้อย” โครงการเชิงเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศที่มีคุณค่า ด้วยกระบวนการพัฒนา “ช่างฝีมือ” ให้มีศักยภาพทำงานตามมาตรฐาน ช่วยสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างโอกาสให้ช่างฝีมือ เติบโตเป็นเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneur) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

  • PR400