มอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนในภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

       โอภาส บึงไกร ผจก.แผนก ส่วนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บมจ.โอซีซี และคณะ เดินทางไปมอบเครื่องดนตรีคุณภาพระดับโลก ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านดนตรี รวมมูลค่ากว่า 1,300,000 บาท  จำนวนทั้งหมด 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง, โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เมื่อเร็วๆ นี้

https://www.occ.co.th/blog/2018/08/ritmuller3

  • : บมจ.โอซีซี