เปิดแล้ว!! มิลเลนเนียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สุขภาพ

เปิดแล้ววันนี้ 

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิด มิลเลนเนียม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา โดยมี
นายแพทย์ธนิก โชคจิระวัฒน์, ผศ.ดร.กุลณสรรค์ สายขุน หัวหน้าศูนย์วิจัยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์กรกนก พรหมเทพ ที่ปรึกษาอาวุโสนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานด้วย ณ มิลเลนเนียม คลินิค ชั้น 5 ตึกสาธรธานี ทาวเวอร์ 1 เมื่อเร็วๆ นี้