พานาโซนิค ฮีโร่รัน วิ่งเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบแก่มูลนิธิรามาธิบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

Share with:

FacebookTwitterTumblrLinkedInPinterest


พานาโซนิค ฮีโร่รัน วิ่งเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบแก่มูลนิธิรามาธิบดี ในโอกาสที่พานาโซนิคครบรอบ 100 ปี กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง โดย มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิคประเทศไทย จัดกิจกรรม “Panasonic HERO RUN for Charity 2018” หรือ “พานาโซนิค ฮีโร่รัน เพื่อการกุศล ปี 2561” นำทีมพนักงานพานาโซนิคและครอบครัวกว่า 1,500 คน จาก 20 บริษัทในกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย แข่งขันวิ่งมินิฮาฟมาราธอน นอกจากจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว ยังมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 195,949 บาท โดยมี ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนรับมอบเงิน พร้อมด้วย นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ และ แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์ พรีเซนเตอร์ พานาโซนิค ร่วมกิจกรรมด้วย ณ สวนรถไฟ เมื่อเร็วๆ นี้ มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานกรรมการบริ กล่าว่า
“กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยได้จัดกิจกรรม Panasonic Family Sports Day การแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2536 โดยปีนี้เป็นปีที่ 22 ของการจัดกิจกรรม และยังเป็นโอกาสพิเศษที่บริษัทพานาโซนิคครบรอบ 100
ปีของการก่อตั้งกิจการ บริษัทฯจึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม จากการแข่งขันกีฬาภายในเฉพาะพนักงานภายในกลุ่มบริษัท
มาเป็นการจัดการแข่งขันวิ่งมินิฮาฟมาราธอน โดยเชิญพนักงานและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
เพื่อความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในฐานะ One Panasonic และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
นอกจากนี้ทุกคนยังร่วมกันเป็นฮีโร่ ด้วยการมีส่วนช่วยเหลือผู้อื่นโดยการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ผ่า
นทางมูลนิธิรามาธิบดีร่วมกันอีกด้วย”