สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสเกษตร จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

Fashion

เมื่อวันที่ 5 – 8 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ โดย นางทรงลักษ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการจัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3.2.4 ดำเนินการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลุ่ม D) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 274 ผลิตภัณฑ์ โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เสริมกำลังด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้า จากทีมวิทยากรจาก ม.อุบลราชธานี ณ ห้องศรีพันทา โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

  • : ศุภลักษณ์ ธรรมวิเศษ