ที่นี่ เพชรบูรณ์ !! มาสิ มาได้ ทุกฤดู..เราจะพาคุณไปให้เห็นจริง

สถานที่พัก-ท่องเที่ยว

ที่นี่ เพชรบูรณ์ !! มาสิ มาได้ ทุกฤดู..เราจะพาคุณไปให้เห็นจริง
ดินแดนที่ได้ชื่อว่ามีมะขามหวานและการแปรรูปมะขามมากที่สุด และยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตพื้นบ้านอันเรียบง่ายแบบสังคมชนบท อากาศบริสุทธิ์และเงียบสงบ ชาวบ้านร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้ ทำให้บ้านเหมืองแบ่ง อุดมไปด้วย ปลา ผักป่าและสมุนไพรนานาชนิด สามารถพึ่งตัวเองได้ในวิถีอันเรียบง่าย จะสุขสบายใจแค่ไหน ตามมาเที่ยวพิสูจน์กันได้ทุกเมื่อ !!

  • : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์