ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จัดพิธีจุดเทียน และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน นำโดย คุณจริยา หรรษาวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ประธานในพิธี พร้อมด้วยพนักงาน และลูกค้า ประชาชน ร่วมพิธีจุดเทียน และถวายพระพรชัยมงคล บริเวณ Board walk ด้านหน้าศูนย์การค้าฯ คุณจริยา หรรษาวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป เปิดกรวยพุ่มเทียนแพ และนำจุดเทียนชัย จากนั้นวงโยธวาทิตจากโรงเรียนวังไกลกังวลบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา

ทั้งนี้ ทางศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน ได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน

  • Pathra Pitak
%d bloggers like this: