ขอเชิญเที่ยวงานแสดงสินค้าหม่อนไหม โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ปี 2562

ขอเชิญเที่ยวงานแสดงสินค้าหม่อนไหม โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ปี 2562
ภายในงานพบกับจัดแสดงสินค้าผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ผ้าทออีสานจากจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสกลนคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยภูมิ และผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์อินทรีย์
นิทรรศการตรานกยูงพระราชทาน 4 ชนิด การสาธิตเกี่ยวกับหม่อนไหม การจับคู่เจรจาธุรกิจ การแข่งขันความรู้หม่อนไหม
ชมการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมชุด “เสน่ห์ไหมไทยสู่สากล”
ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ช้อปกระจุยลุ้นกระจาย ลุ้นเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอด 7 วัน 7 คืน
และกิจกรรมอีกมากมายภายในงานแสดงสินค้าหม่อนไหม โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ปี 2562
ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2562
ณ เดอะมอลล์ โคราช ชั้น 1 FASHION HALL

  • PENADA
%d bloggers like this: