งานวิจัยสำหรับผู้ป่วยแผลเบาหวานที่เท้า คณะแพทยศาสตร์ มศว.

แจ้งข่าวสำหรับผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามกำหนดได้ติดต่อมายังผู้ประสานงานโครงการวิจัยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-452-9400 ในวันเวลาราชการ.. (หมายเลขนี้เท่านั้น)
ผู้ป่วยที่เข้าโครงการจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ทำวิจัยก่อน พร้อมทั้งได้รับคำอธิบายอย่างละเอียดวิธีการรักษาและลงนามในเอกสาร ตามที่ระบุโดยอยู่ในข้อกำหนดของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อย่างถูกต้อง

ผู้ป่วยเบาหวานที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

1.มีแผลเบาหวานที่เท้ามานานกว่า 3 สัปดาห์
2.ได้รักษาเบาหวานโดยใช้ยาควบคุมน้ำตาลในเลือดมานานเกินกว่า 3 เดือนแล้ว
3.ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด(HbA1c) ยังคงสูงตั้งแต่ 8.5 ขึ้นไป
4.ไม่อยู่ในระหว่างการรักษาโรคหัวใจขั้นรุนแรง
5.ไม่เป็นโรคโลหิตจางขั้นรุนแรง
6.ไม่ได้อยู่ระหว่างใช้ยาสเตียรอยด์หรือยาเคมีบำบัด
7.อายุระหว่าง 18-80 ปี
8.สามารถมารับการตรวจรักษากับแพทย์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่องครบทุกครั้งอย่างน้อย 12 สัปดาห์

#โครงการวิจัย #โครงการวิจัยผลของยาที่มีผลต่อระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยแผลเบาหวาน #แผลเบาหวาน #โรคเบาหวาน #เบาหวานรักษาได้ #หมอณรงค์ชัยยิ่งศักดิ์มงคล #หมอณรงค์ชัย

  • Orawan Promviintr
%d bloggers like this: