การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2562

เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13
ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2562
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร
ในหัวข้อ ” โภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะ (Nutrition, Behavior and Lifestyle for Well-Being) ”
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ website http://www.nutritionthailand.org/th/

  • สำนักงานเลขานุการการประชุมฯ
%d bloggers like this: