ดุสิตสัมพันธ์

วิทยาลัยดุสิตธานี และโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ร่วมกันจัดงาน “กีฬาสานสัมพันธ์ DTC & DPSB” เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของพนักงาน และเสริมสร้างความสามัคคีในระหว่างองค์กร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ยืนที่ 7 จากซ้าย) รักษาการอธิการบดี และโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ นำโดย คุณสุปราณี ธรรมปราณี (ยืนที่ 8 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมกันเป็นประธานในการเปิดงาน “กีฬาสานสัมพันธ์ DTC & DPSB” วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ให้มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างพนักงานของทั้งสององค์กร โดยภายในงานเริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ที่ทั้งสององค์กรให้ความสำคัญโดยพนักงานได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณทางเท้าริมถนนศรีนครินทร์ ในด้านของกีฬามีการจัดการแข่งขันหลากหลายประเภท อาทิ กีฬาโปโลน้ำ การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมผสม การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันกีฬาฮาเฮ รวมทั้งการแข่งขัน
เชียร์ลีดเดอร์เพื่อเป็นสีสันของงาน ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ พร้อมทั้งการแสดงออกถึงการมีน้ำใจนักกีฬา

  • วิทยาลัยดุสิตธานี
%d bloggers like this: