OCEAN LIFE ไทยสมุทร รวมพลังอาสาสู้โกง ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย คุณเปี่ยมศิริ ตันติ์สุวรรณนา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกำกับและตรวจสอบ นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมผนึกพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทย 2562 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลังอาสาสู้โกง” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย เพื่อแสดงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง OCEAN LIFE ไทยสมุทร มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 70 ปี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

  • ชนาธิป แสงทอง
%d bloggers like this: