สมาคมสถาปนิกสยามฯ เตรียมจัดงาน ASA Real Estate Forum 2019 จุดประกายแนวคิดพัฒนาวิชาชีพสถาปนิก

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดงาน ASA Real Estate Forum 2019 เมืองอัจฉริยะ เมืองนวัตกรรม เมืองเพื่อทุกคน เปิดเวทีถกปัญหาพัฒนาเมือง วางรากฐานไทยสู่ผู้นำเมืองอัจฉริยะ เมืองนวัตกรรมแห่งอาเซียน

นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ กล่าวว่า การสร้างเมืองอัจฉริยะและเมืองแห่งนวัตกรรม ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายปัจจัย ทั้งการจัดวางผังเมือง การออกแบบสิ่งปลูกสร้างที่สามารถตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันอย่างชาญฉลาด รวมถึงการหยิบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดความสะดวก สบาย และปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยในเมือง

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนากับกลุ่มวิชาชีพสถาปนิก รวมถึงนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทางสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงจัดงาน ASA Real Estate Forum 2019 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Smart & Innovative Cities for all” ขึ้น วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 เพื่อเป็นตัวกลางเชิญทุกภาคส่วนร่วมถกปัญหาและสร้างแนวทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะและเมืองนวัตกรรมแห่งอาเซียน อาทิ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมการผังเมืองไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานนวัฒกรรมแห่งชาติ พร้อมจัดเสวนาในหัวข้อ “Smart & Innovative CITIES FOR ALL” เมืองอัจฉริยะ เมืองนวัตกรรม เมืองเพื่อทุกคนและงาน ASA Real Estate Awards มอบรางวัลแห่งเกียรติยศและคุณค่าเชิดชูบุคคลคุณภาพของอสังหาริมทรัพย์ไทย

  • ภัทราพร ทรงศิลป์
%d bloggers like this: