“MICE” รับประกาศนียบัตร การรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับศูนย์ Carbon Neutral Certificateจากองค์การ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในหมวดรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจด้านการจัดงานวิ่งแห่งแรกของประเทศไทย

นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เข้ารับมอบประกาศนียบัตร ด้านการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับศูนย์ Carbon Neutral Certificate จากองค์การ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในหมวดรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจด้านการจัดงานวิ่งแห่งแรกของประเทศไทย เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ดำเนินการจัดงานวิ่งด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัลในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ เมื่อเร็วๆ นี้

ในภาพ (จากซ้าย)
• คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
• คุณธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • soraya
%d bloggers like this: