ASA รวมพลังวิ่งเปิดตำนานพร้อมกัน 4 ภาค

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) และสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ASASA) ร่วมสนับสนุนโดย สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมแข่งขัน ASA RUN 2019 (อาษารัน 2019 ) : Heritage Running Design วิ่ง..เปิดตำนานมรดกโลกคู่แผ่นดินไทย ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

โดยปีนี้จะเป็นการจัดวิ่งพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โดย กรรมการธิการสถาปนิกล้านนา ภาคอีสาน จ.นครราชสีมา โดย กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน และภาคใต้ จ.สงขลา โดย กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ซึ่งจะมีการ LIVE สด ส่งสัญญาณมาที่ภายในบริเวณงานด้วย ทั้งนี้นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัลที่มีแนวคิดจากการออกแบบมาจากช่องลมของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ และเหรียญอีแปะเก่าเมืองสงขลา มาสลักไว้บนเหรียญ สายคล้องเหรียญได้นำลวดลายบางส่วนของผ้าทอเกาะยอ เพื่อต้องการให้ผู้ได้รับรู้สึกถึงเอกลักษณ์แห่งเมืองสงขลา

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติม : มนัสวิน 091-549-3542, เตชินี แก้วดวงงาม (กบ. 061-991-6154), วรินทร พรวีรภัส โทร. 0-2391-3320

  • PRBOOM
%d bloggers like this: