ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเส้นเลือดสมองโดยเฉพาะครบวงจร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเส้นเลือดสมองโดยเฉพาะครบวงจร !!!จรัญฯ13 ใจกลางธนบุรี
เน้นการกายภาพฟื้นฟูและกิจกรรมบำบัดโดยสหวิชาชีพในการฟื้นฟูที่ชำนาญงานผู้สูงวัยโดยเฉพาะ

เน้นการดูแล
-ฝึกยืน ทรงตัว ออกกำลังกล้ามเนื้อแขนขา
-การใช้ไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อ
-การประคบอุ่น เย็น ลดการอักเสบเอ็นและกล้ามเนื้อหลังการดูแล
-การฝึกกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือตนเอง
-การฝึกพูดและการประสานงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กต่างๆ

เหมาะสำหรับ
-ผู้ที่มีปัญหาเส้นเลือดสมองตีบ / แตก อัมพาตครึ่งซีกในระยะที่พ้นจากอาการเฉียบพลันและระยะที่เป็นมานาน
-ผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อเริ่มลีบ อ่อนแรง ข้อเริ่มยึดติด และมีอาการปวดเกร็งในขณะเหยียดข้อ
-ผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงต้องการให้มีการกายภาพบ้าง
-ผู้ที่มีปัญหาอันสืบเนื่องจากการเป็นอัมพาตเช่น การพูด การกลืน การตอบสนอง

อัตราการให้บริการ
-พักค้างคืนเพื่อการกายภาพต่อเนื่อง (ตามอัตราให้บริการ ห้องรวมเริ่มที่ 58,000 บาทต่อเดือน รวมค่าแพทย์ พยาบาล นักกายภาพ กิจกรรมบำบัดทุกวัน)
-กายภาพบำบัด 1,000 บาทต่อครั้ง ต่อ 1 ชม.
-กิจกรรมบำบัด 1,000 บาทต่อครั้ง ต่อ 1 ชม.
-ฝากดูแลช่วงเวลากลางวัน 1,000 บาทต่อวัน ( 8.00-17.00 น.) รวมบริการอาการกลางวันและอาหารว่าง

สนใจสอบถามและสำรองการเข้ารับบริการได้ทุกวัน
094-426-4439
02-056-1684
Line id: @cherseryhome
www.cherseryhome.com

  • : Anutida Srimanta