คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา จบปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัคร ได้ที่ https://www.tbs.tu.ac.th/เกี่ยวกับเรา/job-opportunities/ และยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2613-2253 (ท่าพระจันทร์) และ 0-2696-5737, 0-2696-5944 (ศูนย์รังสิต)

  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.