โคเวสโตร และสนช. มอบรางวัลผู้ชนะเลิศโครงการ IDC 2019

โคเวสโตร และสนช. มอบรางวัลผู้ชนะเลิศโครงการ IDC 2019

ดร.เยอร์เกน มายน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศและทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทีมวากาวากาเอเอ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2019 การประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ในหัวข้อ “Fun Lesson” ตามแนวคิด STEAM เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีกวิสรา วรรธนะพิศิษฐ์, รศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, สุรัตน์ รุจิรศักดิ์ และตติยา ใจบุญ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

  • PRwriter
%d bloggers like this: