พระจอมเกล้าธนบุรี คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5”

ประสบความสำเร็จไปอย่างงดงามสำหรับการแข่งขันในโครงการเพื่อสังคม “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) โดยมี นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนไทย จึงได้สานต่อโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5” โดยความร่วมมือกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) ในปีนี้เรามุ่งเน้นไปที่เด็กในระดับมหาวิทยาลัย ให้เสนอแนะแนวคิดในการจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนแบบชาญฉลาด ภายใต้แนวความคิด “Smart Innovation Smart School” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรารู้สึกดีใจที่ได้เห็นความตั้งใจและการให้ความสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรณรงค์ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5” นี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ส่งแผนงานเข้าประกวดเกือบ 50 ทีม และทางคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 12 ทีม เพื่อลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียน โดยทางบริษัทฯ เชื่อว่าโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5” จะสามารถวางรากฐานที่เข้มแข็งให้กับเด็กไทยซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคต รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย”

“ในการแข่งขันครั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ Just Ask ถามทุกครั้งอย่างมั่นใจ โดยทีม Old Bangmod Maker Club มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการในด้านการคิดเชิงตรรกะ และระบบติดตามผลการเรียน โดยทีม Little Mermaid มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงการ Smart Security System for School โดยทีม KU SE’ นะจ๊ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสกลนคร ได้รับโล่เกียรติยศ โดยทีมที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้รับทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท”

สำหรับผู้ร่วมงานและน้อง ๆ เยาวชนระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จะรู้สึกอย่างไร เรามาฟังความคิดเห็นจากน้อง ศุภวิชญ์ บุญตนาชัย ตัวแทนทีม Old Bangmod Maker Club มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เจ้าของผลงานรางวัลชนะเลิศที่คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยความรู้สึกในวันนี้ว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากครับ ดีใจที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพยายาม ได้เห็นผลและที่สำคัญอยากขอบคุณหลายๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ที่มอบโอกาสดี ๆ ให้กับพวกเรา รวมไปถึงพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษา ส่งผลให้โครงการประสบความสำเร็จลุล่วงอย่างดีเยี่ยมครับ ก็หวังว่า web application ที่เราพัฒนาขึ้นจะเป็นเครื่องมือสำหรับคุณครูในการพัฒนาการเรียนและการสอน อีกทั้งเสริมสร้างความมั่นใจให้เพิ่มมากขึ้นสำหรับนักเรียนในการแสวงหาความรู้ ซึ่งหากมีโรงเรียนอื่น ๆ สนใจต่อยอดเพิ่มเติมเราก็จะยินดีมาก ๆ ครับ”

อนึ่ง โครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 5 เป็นโครงการช่วยเหลือสังคมที่สำคัญของคาลเท็กซ์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุก ๆ ฝ่าย ที่ช่วยเหลือพัฒนาสังคมเพื่อการเรียนรู้ของเยาวชน ซึ่งสำหรับในประเทศไทยได้จัดทำโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

  • MT
%d bloggers like this: