เอ็นทีที ปันน้ำใจ สานต่อโครงการ “Ride to School” มอบจักรยาน ให้น้องๆ ปั่นไปเรียน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอ็นทีที ประเทศไทย ร่วมระดมทุนจัดซื้อจักรยาน เพื่อบริจาคในโครงการ “Ride to School” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริจาคจักรยานใหม่ให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในโรงเรียนชนบทที่อยู่ห่างไกล เพื่อได้มีจักรยานปั่นไปโรงเรียนและใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีส่วนช่วยสนับสนุนสังคมโดยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 13 นำโดยคุณนัชชา หมั่นกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เอ็นทีที ประเทศไทย เป็นผู้ส่งมอบ ณ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง (โกศลสงเคราะห์) อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งมอบต่อให้อีก 15 โรงเรียน ใน อ.โนนไทย และโรงเรียนในเครือข่าย รวมจำนวน 200 คัน โดยนายพรหมมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานในพิธีรับมอบ

  • Jitatinun Singkasiri
%d bloggers like this: