BEST EXPRESS มุ่งให้ความสำคัญการเรียนรู้ภาษาจีนเชิงธุรกิจโลจิสติกส์

เบสท์เอ็กซ์เพรส นอกจากจะเป็นแหล่งต่อยอดการเรียนรู้ด้านธุรกิจโลจิสติกส์แล้ว เรายังเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านภาษาจีนเชิงธุรกิจโลจิสติกส์ที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพและนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย คุณวาริน หวง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR Manager, BEST EXPRESS Thailand) และคุณ มโน มงคลธนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Senior Operation Manager, BEST EXPRESS Thailand) เบสท์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ร่วมพา ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ (อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีน) และคณะ รวมถึงนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้นกว่า 51 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการรับส่งสินค้า และเทคโนโลยีการจัดส่งพัสดุ พร้อมทั้งศึกษาการใช้ภาษาจีนเชิงธุรกิจ จาก เบสท์ เอ็กซ์เพรส โดยบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมเต็มไปด้วยความรู้และความประทับใจ รวมถึงได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ทาง เบสท์ เอ็กซ์เพรส หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะสามารถช่วยต่อยอดความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพในงานด้านต่าง ๆ ของธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตอันใกล้
ช่องทางติดต่อผ่านออนไลน์
• Facebook: BEST Express Thailand
• Instagram: BEST Express Thailand
• Line Official Account: BEST Express Thailand
• YouTube: BEST Express Thailand
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BEST EXPRESS ได้ที่
● Android >> https://bit.ly/2CPZhMd
● iOS >> https://apple.co/2Uy86V7
Call Center: 02-108-8000

  • BEST EXPRESS
%d bloggers like this: