บริษัท สยามแมเนอร์ กรุ๊ป จำกัด จัดงานสัมมนาอบรมเทรนนิ่งผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขาย ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คุณอัครวัต เปล่งศรีสุข ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท สยามแมเนอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดงานสัมมนาอบรมเทรนนิ่งผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขาย ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ได้แก่ ร้านค้าสุวันนี, CSC Complex , สบายดี, วัฒนาการค้า และ สันติภาพ ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านผลิตภัณฑ์ และเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานและแบรนด์ EVE
http://www.eve.co.th/
02-033-5400

  • บริษัท สยามแมเนอร์ กรุ๊ป จำกัด
%d bloggers like this: