จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ 2 เม.ย.63 [อบรมผ่าน Facebook Live]

สร้างจิตสำนึกที่ดี ตระหนักในการเพิ่มผลิตภาพ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ที่ดูได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สนับสนุนการลดการแพร่ระบาด COVID-19

วันที่ 2 เมษายน 2563
เวลา 9.00 – 15.00 น.
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ftpi.or.th/event/33697

หัวข้อบรรยาย
Productivity & Business Game
• หลักการพื้นฐานด้านการเพิ่มผลิตภาพ เชื่อมโยงสู่แนวคิดธุรกิจ
• แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
• ทัศนคติเชิงบวก พื้นฐานสำคัญสำหรับการเพิ่มผลิตภาพ
• ความตระหนักเรื่องความสูญเปล่า
• องค์ประกอบการเพิ่มผลิตภาพองค์กร

Productivity Basic Tools & Techniques
• ความสำคัญและแนวคิดของการปรับปรุงงานสู่การเพิ่ม ผลิตภาพองค์กร
• เครื่องมือพื้นฐานและเทคนิคด้านการเพิ่มผลิตภาพ
• แนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพองค์กร

อบรมผ่าน Facebook Group : สามารถรับชมย้อนหลังได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เรียนจบรับใบรับรอง และชมย้อนหลังได้ 10 วัน
ราคา 1,800 บาท (รวม Vat) / คน

ติดต่อสอบถาม แผนกบริการฝึกอบรม
โทร.02-619-5500 ต่อ 451-456
Email: training@ftpi.or.th

  • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
%d bloggers like this: