บริษัท ดิ ไอ ไลฟ์ จำกัดมอบเครื่องฟอกอากาศ Aconatic รุ่น AN-APF4822 รุ่นใหม่ล่าสุด ให้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

คุณจันทกร บุญเลิศกุล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจออนไลน์ ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯมอบเครื่องฟอกอากาศ Aconatic รุ่น AN-APF4822 รุ่นใหม่ล่าสุด ให้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีคุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้สำหรับป้องกันฝุ่นpm2.5 และเชื้อโรคต่างๆในกิจการของมูลนิธิฯ 💜🧡

#เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
#แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#aconatic

    %d bloggers like this: