ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล

คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นำโดย นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เดินหน้าจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค กระบือ ณ บ้านท่าลาด ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระชนมายุครบ 87 พรรษา

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ให้ความสำคัญต่อ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้ ถือเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาดั้งเดิมของภาคอีสาน มีวัฒนธรรมอันควรค่าแก่การส่งเสริมและต้องการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา การละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จึงได้จัดให้มีพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประกอบกับในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นี้ ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระชนมายุครบ 87 พรรษา เราชาวคณะฯ จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักในหลักธรรมทางพุทธศาสนา และยังเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีในสถาบันกษัตริย์อันเสาหลักสำคัญในประเทศไทย

“ที่ผ่านมา คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนามาโดยตลอด โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระชนมายุครบ 68 พรรษา คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วางเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงปัจจุบัน และวางเป้าที่จะจัดเป็นประจำทุกเดือนไปจนถึงสิ้นปี 2563 ส่วนในครั้งนี้ได้จัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ถือเป็นบุญใหญ่ที่เราตั้งใจมาจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแบบอีสานดั้งเดิมถวายเป็นพระราชกุศลให้ทั้ง 2 พระองค์ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกองค์กร หน่วยงานที่ร่วมมือกันแสดงถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธมามกะร่วมกัน

“สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุจำนวน 9 รูป พร้อมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 69 ตัว ร่วมด้วยขบวนแห่ช้างสุรินทร์ จำนวน 20 เชือก พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีท้องถิ่น พร้อมการแสดงหมอลำจากศิลปินชื่อดังภาคอีสาน เฉลิมพล มาลาคำ” นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ กล่าวทิ้งท้าย
————————————–
ติดต่อสอบถามข้อมูล ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์
นางสาวนงลักษณ์ พิลาแพง (ลักษณ์) โทร. 061-514-2646
นางสาวปาจารี ปู่สวัสดิ์ (พริก) โทร. 086-987-2555
นายจตุพล ศิริเดช (ตุ่น) โทร. 099 519 3641

  • พิมพ์ลดา วรชาติทวีชัย
%d bloggers like this: