ที่สุดของการรวมผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของประเทศเพื่ออัพเดทความคืบหน้าการวิจัยวัคซีน โควิด-19 ที่นี่ ที่เดียว Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 & Bio Asia Pacific 2020 ตุลาคมนี้!

ฉลองครบรอบ 10 ปีกับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ งานแรกและงานเดียวของปี ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ EH 103-104 ไบเทค กรุงเทพฯ พร้อมนำเสนอเครื่องมือและนวัตกรรมในห้องแล็บจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ทั้งงานวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติอย่างครบวงจรในระดับสากล ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอเสนองานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพาประเทศก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ผ่านงานสัมมนาหลากหลายหัวข้อจากหน่วยงานชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศ หัวข้อที่น่าสนใจได้แก่

– งานสัมมนา Insights into COVID-19 Vaccine Development จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมบรรยายโดย ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)) และ นพ.นคร เปรมศรี (ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ)

– งานสัมมนา วัคซีนไทยทำ ทางรอดเศรษฐกิจ? จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย ดร.วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน (สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา (ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตลอดจนผู้บริหารจาก บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด / บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมบรรยาย

– งานสัมมนา Medical Laboratories on the Front Lines: Fighting COVID-19 จัดโดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกถึง COVID-19 Laboratory Testing ระบาดวิทยาของโรค COVID-19 และ ยุทธศาสตร์การรับมือ ในมุมมองของนักเทคนิคการแพทย์ไทย

พิเศษ ปีนี้รูปแบบการจัดงานในปีนี้จะเป็นแบบ Hybrid (ไฮบริท) โดยผสมผสานการจัดงานนิทรรศการแบบปกติ ผนวกกับเทคโนโลยีออนไลน์สมัยใหม่ ทั้ง Mobile Application, Online Business Matching พร้อมการนำเอาเทคโนโลยี Live Streaming & Broadcasting เข้ามาช่วยในการถ่ายทอดสดงานสัมมนาต่างๆ ควบคู่ไปกับการจัดการประชุมสัมมนาผ่านระบบ Virtual Conference เพื่อตอบสนองผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา ที่มีมากว่า 50 หัวข้อตลอด 3 วันของการจัดงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมไปกับงานได้จากทุกมุมโลกด้วยการถ่ายทอดผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม

งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 & Bio Asia Pacific 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ ฮอล์ 103-104 ไบเทค กรุงเทพฯ งานแรกและงานเดียวที่คุณจะได้อัพเดทเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการ พร้อมงานสัมมนาแบบเจาะลึก มาร่วมสัมผัสวิธีการจัดงานแบบ New Normal in LAB Exhibition ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย COVID-19 ไปพร้อมกัน ลงทะเบียนเข้างานฟรี www.thailandlab.com และ www.bioasiapacific.com โทร. 02-1116611 จัดโดย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค

%d bloggers like this: