สำนักงาน กพร เดินหน้าผลักดันให้ภาครัฐปรับปรุงบริการในด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน

สำนักงาน ก.พ.ร. เดินหน้าผลักดันให้ภาครัฐปรับปรุงบริการในด้านต่างๆ อาทิ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได้รับสินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

%d bloggers like this: