“PADA” สานต่อโครงการ CSR สู่สังคม พร้อมต่อยอดหลักสูตร เปิดประตูแห่งโอกาสสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 6

“PADA” สานต่อโครงการ CSR สู่สังคม พร้อมต่อยอดหลักสูตร เปิดประตูแห่งโอกาสสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 6

 

PADA (Police Administration in Digital Age) หลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล เดินหน้าสานต่อโครงการ
CSR มุ่งสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยการนำบุคลากรประจำหลักสูตรจัดทำโครงการอาสาสู่ชุมชนมุ่งให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยบนพื้นฐานของข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานต่างๆ ประกอบด้วย

1. โครงการนางฟ้าอาสาสายตรวจ PADA
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เพื่อออกตรวจท้องที่ บ้านเรือน
และชุมชน เพื่อป้องกันอาชญากรรม รวมทั้งได้ ทำการตรวจตู้แดงอัจริยะ (QR code) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล


2. โครงการนางฟ้าอาสาจราจร PADA
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ นอกจากนี้ นางฟ้าอาสา ยังได้ไปช่วยดูแลการจราจรช่วงเวลาหนาแน่นที่บริเวณหน้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง


3. โครงการนางฟ้าอาสาสอบสวน PADA ได้ร่วมประชาสัมพันธ์
แนะนำ สำหรับผู้ที่มาติดต่องานสอบสวน และงานอื่นๆ ของสถานีตำรวจ เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประทับใจ โดยโครงการอาสาเพื่อสังคม จาก PADA เป็นการนำองค์ความรู้จากหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล
ในการอบรมตลอด 5 รุ่นที่ผ่านมา สร้างเครือข่าย

และเชื่อมโยงความปลอดภัยในโลกแห่งออนไลน์สู่ความเป็นจริง พร้อมเดินหน้าเปิดประตูแห่งโอกาสสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 6
PADA Course เป็นหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล (Police Administration in Digital Age) ที่ให้ความรู้ด้านแนวโน้ม
ทิศทาง และสภาพสังคมดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลง เพื่อการเตรียมความพร้อมและการสร้างสันติสุขของสังคมในยุคดิจิทัล

โดยการสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีตำรวจเป็นแกนกลางใน การรักษาสันติสุขอันเป็นปฐมบทของความอยู่ดีกินดีและความเจริญรุ่งเรืองของสังคม มุ่งเน้นการให้ความรู้ในด้าน “โอกาส” ที่มาพร้อมกับ “อุปสรรค” ในการประกอบธุรกิจและการดำรงชีพในสังคมดิจิทัลนอกจากนี้ PADA ยังเป็นหลักสูตรที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน

โดยเอาปัญหาของสังคมในยุคดิจิทัลและความต้องการของผู้เรียน (insight) เป็นที่ตั้ง พิถีพิถันในการออกแบบหลักสูตรทุกขั้นตอน
พร้อมทั้งคัดเลือกวิทยากรจากผู้รู้จริงและรู้ลึกในแต่ละด้านโดยมีลักษณะ ความเป็นโค้ช (coach) มากกว่าเป็นผู้บรรยาย (lecturer)
ที่สามารถตอบคำถามเชิงลึกได้ทุกแง่ทุกมุม เพื่อให้คุณได้เติมเต็มองค์ความรู้ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
Digital Disruption รวมถึงมีการผสานเครือข่ายและกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเต็มอิ่ม อารมณ์แห่งความสุขที่มาพร้อมกับมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างง่ายดาย ทั้งนี้ PADA Course จึงเหมาะกับผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักการเมือง สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล (PADA) รุ่นที่ 6 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2563
การอบรมจะมีขึ้นในทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 5 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ผู้สนใจสามารถสมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Register : http://bit.ly/registerPADA6
Inbox : http://bit.ly/inboxPADA6
Line@ : http://bit.ly/linePADA6
Website : http://bit.ly/webPADA6
Youtube : http://bit.ly/YoutubePADA6
E-mail : padacourse@gmail.com
Tel : 087-233-8000

%d bloggers like this: