ขอเชิญร่วมฟังเสาวนาเรื่อง “Stroke Fast Track 270 นาทีชีวิต”

สุขภาพ

ขอเชิญร่วมฟังเสาวนาเรื่อง “Stroke Fast Track 270 นาทีชีวิต” โดย พญ.ปณิตตา ภมรบุตร อายุรแพทย์ระบบสมองและอัลตราซาวด์คลื่นเสียงความถี่สูง ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ นอกจากนี้ยังร่วมพูดคุยกับ คุณโบว์ เบญจศิริ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และโปรโมชั่นราคาพิเศษโปรแกรมคัดกรองโรคอัมพาตเริ่มต้น 1,500 บาท

สามารถลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกหน้างานได้ที่
https://goo.gl/forms/240X1ZQmkhNaFhT33

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร.020332900 ต่อ 5079