กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาฟรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
(Business Service Center : BSC) เปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาฟรี

สำหรับธุรกิจ  SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่พบปัญหาในการดำเนินการธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการบริหารจัดการธุรกิจ  สามารถขอรับคำปรึกษาได้ฟรี ที่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  พระราม 6  อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)   ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม  (Business Service Center : BSC)  ชั้น 2   ได้ในวันอังคาร ศุกร์  เวลา  9:00 – 16:00  น.

  • : รำไพ