มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ
จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นวันนี้ โดยมี จรรย์สมร วัธนเวคิน,
คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ, คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์
ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม รร.เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
ซ้ายไปขวา: ดร.ชลิดา อนันตรัมพร, พล.อ.ต.หญิงลัดดาวดี มงคลอภิบาล,
คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล, จรรย์สมร วัธนเวคิน, คุณหญิงอัสนีย์
เสาวภาพ, มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม, คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, ยุวดี
นิ่มสมบุญ