“ดอยตุง” เน้น “หัตถอุตสาหกรรม” เพิ่มมูลค่า ส่งช่างเรียนรู้ผลิตเซรามิกครบวงจรครั้งแรกที่ “คาซามะ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ดอยตุง” เน้น “หัตถอุตสาหกรรม” เพิ่มมูลค่า
ส่งช่างเรียนรู้ผลิตเซรามิกครบวงจรครั้งแรกที่ “คาซามะ”

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้ดำเนินโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งปัจจุบันเป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน โดยทางโครงการฯ ได้สร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ หนึ่งในนั้นคือการออกแบบและผลิตเซรามิก เพื่อลดการปลูกพืชเสพติดพร้อมแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับเทศบาลเมือง คาซามะ จ.อิบารากิประเทศญี่ปุ่น และส่งช่างเซรามิกฝีมือดีอายุน้อยที่สุดของมูลนิธิฯ เรียนรู้การผลิตเซรามิก แบบครบวงจรครั้งแรกที่เมืองคาซามะ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาปรับประยุกต์ใช้ในงานเซรามิกของมูลนิธิฯ ในแบบหัตถอุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มทั้งคุณค่าและมูลค่าเซรามิก
“ดอยตุง” สู่ระดับสากล

ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และเทศบาลเมืองคาซามะ
แหล่งผลิตงานเซรามิกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตงานเซรามิกที่ดีที่สุดในโลก เป็นโครงการที่ คุณหญิงพวงร้อย
ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ริเริ่มไว้เมื่อปี ๒๕๕๘ และดำเนินการเข้าสู่ปีที่ ๔
โดยเริ่มจากการไปดูงาน ณ เมืองคาซามะ และผู้เชี่ยวชาญจากเมืองคาซามะเดินทางมาสอนการทำเซรามิก ณ
ศูนย์ผลิตและจัดจำหน่ายงานมือ ๕๒ ไร่ ในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย
รวมทั้งนำผลงานเซรามิกดอยตุงที่ได้จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ไปจัดแสดงที่เมืองคาซามะ

โดยในปีนี้ ได้ส่ง “อิ๋ว” ทิพวรรณ ดวงดอกมูน ช่างเซรามิกฝ่ายชุบเคลือบของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ จ.เชียงราย
ไปเรียนรู้ผลิตเซรามิกแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ
เลือกและเตรียมดินปั้น การเคลือบ การใช้เทคนิคการเผา
เป็นครั้งแรกระยะเวลา ๑ ปี ที่ Kasama College of Ceramic Art
เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนางานเซรามิกดอยตุงต่อไป